bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Blue Dolphin

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Blue Dolphin - Халкидики / Ситония, Метаморфоси

Blue Dolphin е един от най-предпочитаните хотели на Ситония, Халкидики. Спокойно разположение на брега, множество малки сгради, разпръснати на голяма, добре озеленена и поддържана територия, басеин, високо ниво на услугите, качествена анимация, много допълнителни забавляния за малки и големи, чистота и добро обслужване са сред предимствата на хотела, които са му спечелили много редовни клиенти.

Местоположение на Blue Dolphin, Халкидики

Blue Dolphin хотел е разположен сред красиви градини на брега на морето, на около километър и половина от Метаморфоси, в най-близката част на Ситония. Крайморският град Никити е на около 5 минути път с кола от комплекса. Полигирос, столицата на област Халкидики, е на 30 километра. Хотелът предлага безплатен паркинг на място.

Адрес: Метаморфоси, Greece


Удобства в Blue Dolphin

Blue Dolphin разполага с ресторант, таверна, кафе, 2 бара, сейфове на рецепция, мини маркет, паркинг, коли под наем. Хотелският СПА център включва хидромасажна вана, сауна и турска баня. Могат също така да се организират масажни процедури. По-активните гости могат да се забавляват с водни спортове на плажа или да вземат уроци по гмуркане.

Стаи и настаняване в Blue Dolphin

Стаите в Blue Dolphin са обзаведени с вкус и имат балкон с изглед към градините. Те са оборудвани със сателитна телевизия, с климатик и с мини хладилник. В банята са осигурени тоалетни принадлежности и сешоар.

Хранене, ресторанти и барове в Blue Dolphin

Започнете деня си с обилна закуска на шведска маса. Традиционни деликатеси и пресни морски дарове се сервират в бюфет-ресторанта. Барът до басейна и барът на плажа сервират напитки и екзотични коктейли.

Почивка и забавления в Blue Dolphin

Blue Dolphin ви предлага анимационна програма, гръцка вечер, волейболно игрище, баскетболно игрище, футболно игрище, тенис корт, билярд, тенис на маса, дартс, водни ски, банан, ветроходство, кану, гмуркане.

За децата

Екип от аниматори, детски клуб, детска площадка, детски басейн.

Плаж

Плажът е пясъчен, голям. Шезлонгите и чадърите са безплатни на басейна, на плажа се заплащат.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

660лв
479лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-27%
771лв
559лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-27%
736лв
552лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-25%
892лв
669лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1395лв
1116лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1495лв
1196лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1345лв
1076лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
3765лв
3012лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
4185лв
3348лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
5637лв
4228лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
5248лв
3936лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-25%
1142лв
856лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-25%
1274лв
956лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
4675лв
3740лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
4315лв
3452лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
631лв
473лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-25%
764лв
573лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
862лв
646лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-25%
972лв
729лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
972лв
729лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
862лв
646лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-25%
1361лв
1021лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
1206лв
905лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-25%
3795лв
2846лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-25%
4275лв
3206лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1782лв
1426лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1627лв
1302лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
996лв
797лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1107лв
886лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1495лв
1196лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
1345лв
1076лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
526лв
395лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
637лв
478лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
831лв
592лв
27.05-02.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-29%
698лв
497лв
27.05-02.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-29%
795лв
630лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-21%
905лв
718лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-21%
972лв
778лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1167лв
875лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1034лв
775лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-25%
2723лв
2042лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2413лв
1809лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
1206лв
905лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-25%
1361лв
1021лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
818лв
614лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
752лв
564лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-25%
2020лв
1616лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3620лв
2715лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-25%
1810лв
1448лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
4040лв
3030лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-25%
1107лв
886лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1081лв
864лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
996лв
797лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
3587лв
2870лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
1003лв
802лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
3227лв
2582лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1328лв
996лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1195лв
896лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-25%
996лв
747лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-25%
1107лв
830лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
2316лв
1853лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2515лв
2012лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
3354лв
2683лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
3088лв
2470лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1724лв
1379лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1569лв
1255лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-20%
421лв
316лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-25%
509лв
382лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
631лв
442лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-30%
764лв
535лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
526лв
395лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-25%
637лв
478лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
526лв
395лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-25%
637лв
478лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
892лв
669лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
736лв
552лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-25%
526лв
395лв
15-20 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-25%
637лв
478лв
15-20 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1376лв
963лв
24-28 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
1136лв
795лв
24-28 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-30%
764лв
535лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
631лв
442лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-30%
1160лв
909лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-22%
966лв
753лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-22%
833лв
650лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-22%
1005лв
788лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-22%
727лв
571лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-21%
838лв
658лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-22%
972лв
778лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1396лв
1117лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1206лв
905лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-25%
1576лв
1261лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1361лв
1021лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1206лв
905лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-25%
2723лв
2178лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2413лв
1930лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1361лв
1021лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
3875лв
2906лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1361лв
1089лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
3486лв
2615лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
1206лв
965лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
4303лв
3442лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
2094лв
1570лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-25%
4783лв
3827лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2364лв
1773лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
2777лв
2221лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2466лв
1973лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1034лв
775лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-25%
1167лв
875лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1088лв
870лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1221лв
977лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3381лв
2535лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
3026лв
2270лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-25%
2283лв
1712лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-25%
3324лв
2493лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-25%
3657лв
2743лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
2549лв
1912лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
3492лв
2619лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-25%
3825лв
2869лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1453лв
1089лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
1608лв
1206лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
4577лв
3662лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
4966лв
3972лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
4393лв
3514лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-20%
1884лв
1507лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
4813лв
3850лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2061лв
1649лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
3680лв
2760лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
3370лв
2527лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-25%
1170лв
936лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-20%
1281лв
1025лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
5126лв
3845лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
4706лв
3530лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-25%
2642лв
2113лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1956лв
1467лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1801лв
1351лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-25%
2432лв
1945лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
6442лв
5154лв
13-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
5998лв
4798лв
13-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1287лв
1029лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1397лв
1118лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
2084лв
1667лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2264лв
1811лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
3088лв
2470лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
3354лв
2683лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
1397лв
1118лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1287лв
1029лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1544лв
1158лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-25%
1677лв
1258лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
559лв
447лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
515лв
412лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
1029лв
823лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
1118лв
894лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
3083лв
2466лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
2813лв
2250лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
2789лв
2092лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-25%
2789лв
2092лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-25%
3099лв
2324лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
3099лв
2324лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
3099лв
2324лв
25.08-01.09
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
1550лв
1162лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
2789лв
2092лв
25.08-01.09
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-25%
1395лв
1046лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-25%
1328лв
996лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1107лв
886лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
996лв
797лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-20%
1195лв
896лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-25%
2093лв
1570лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
1883лв
1412лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-25%
3771лв
3017лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
4131лв
3305лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
4074лв
3055лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-25%
4462лв
3347лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
1088лв
870лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1221лв
977лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

blue dolphin, blue dolphin halkidiki, blue dolphin sithonis, blue dolphin greece, blue dolphin Metamorfosis, blue dolphin Metamorfosi, blue dolphin гърция, blue dolphin халкидики, blue dolphin ситония, blue dolphin метаморфоси, blue dolphin 2023, blue dolphin цени, blue dolphin мнения, blue dolphin цени 2023, blue dolphin лято 2023, blue dolphin ранни записвания, blue dolphin last minute, blue dolphin hotel, blue dolphin hotel halkidiki, blue dolphin hotel sithonis, blue dolphin hotel greece, blue dolphin hotel Metamorfosis, blue dolphin hotel Metamorfosi, blue dolphin hotel гърция, blue dolphin hotel халкидики, blue dolphin hotel ситония, blue dolphin hotel метаморфоси, blue dolphin hotel 2023, blue dolphin hotel цени, blue dolphin hotel мнения, blue dolphin hotel цени 2023, blue dolphin hotel лято 2023, blue dolphin hotel ранни записвания, blue dolphin hotel last minute, блу долфин, блу долфин гърция, блу долфин халкидики, блу долфин ситония, блу долфин метаморфоси, блу долфин цени, блу долфин мнения, блу долфин цени 2023, блу долфин лято 2023, блу долфин ранни записвания, хотел блу долфин, хотел блу долфин гърция, хотел блу долфин халкидики, хотел блу долфин ситония, хотел блу долфин метаморфоси, хотел блу долфин цени, хотел блу долфин мнения, хотел блу долфин цени 2023, хотел блу долфин лято 2023, хотел блу долфин ранни записвания