bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Blue Dolphin

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Blue Dolphin - Халкидики / Ситония, Метаморфоси

Празници - Намаления и промоции

370лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1478лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
845лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
845лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро

Blue Dolphin е един от най-предпочитаните хотели на Ситония, Халкидики. Спокойно разположение на брега, множество малки сгради, разпръснати на голяма, добре озеленена и поддържана територия, басеин, високо ниво на услугите, качествена анимация, много допълнителни забавляния за малки и големи, чистота и добро обслужване са сред предимствата на хотела, които са му спечелили много редовни клиенти.

Местоположение на Blue Dolphin, Халкидики

Blue Dolphin хотел е разположен сред красиви градини на брега на морето, на около километър и половина от Метаморфоси, в най-близката част на Ситония. Крайморският град Никити е на около 5 минути път с кола от комплекса. Полигирос, столицата на област Халкидики, е на 30 километра. Хотелът предлага безплатен паркинг на място.

Адрес: Метаморфоси, Greece


Удобства в Blue Dolphin

Blue Dolphin разполага с ресторант, таверна, кафе, 2 бара, сейфове на рецепция, мини маркет, паркинг, коли под наем. Хотелският СПА център включва хидромасажна вана, сауна и турска баня. Могат също така да се организират масажни процедури. По-активните гости могат да се забавляват с водни спортове на плажа или да вземат уроци по гмуркане.

Стаи и настаняване в Blue Dolphin

Стаите в Blue Dolphin са обзаведени с вкус и имат балкон с изглед към градините. Те са оборудвани със сателитна телевизия, с климатик и с мини хладилник. В банята са осигурени тоалетни принадлежности и сешоар.

Хранене, ресторанти и барове в Blue Dolphin

Започнете деня си с обилна закуска на шведска маса. Традиционни деликатеси и пресни морски дарове се сервират в бюфет-ресторанта. Барът до басейна и барът на плажа сервират напитки и екзотични коктейли.

Почивка и забавления в Blue Dolphin

Blue Dolphin ви предлага анимационна програма, гръцка вечер, волейболно игрище, баскетболно игрище, футболно игрище, тенис корт, билярд, тенис на маса, дартс, водни ски, банан, ветроходство, кану, гмуркане.

За децата

Екип от аниматори, детски клуб, детска площадка, детски басейн.

Плаж

Плажът е пясъчен, голям. Шезлонгите и чадърите са безплатни на басейна, на плажа се заплащат.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1295лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1062лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1056лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1295лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1295лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1750лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
907лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2926лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
3695лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2956лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1478лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1480лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
740лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1750лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1425лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1850лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1665лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1110лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1584лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6140лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1056лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1665лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1478лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3070лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1267лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1241лв
27.05-01.06
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
742лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
555лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1110лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1900лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3078лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5373лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1478лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
3291лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
845лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1480лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1850лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1295лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1267лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1267лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2956лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5057лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
633лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1056лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
740лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1110лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
14435лв
08.06-14.07
2 възрастни, 1 дете

36 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1295лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3695лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2590лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1295лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4608лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2009лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1744лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2534лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1056лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
4876лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
864лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1850лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1295лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
925лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1110лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3496лв
10-17 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2220лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2642лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3117лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1347лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1663лв
30.06-08.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2280лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4608лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1328лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1859лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3187лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5019лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5949лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3391лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2275лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1478лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2438лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1056лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
993лв
27-31 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1480лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2590лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
925лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
9247лв
20.06-30.07
на човек

40 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1850лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2851лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1506лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3496лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1850лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2599лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1850лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
925лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1689лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
845лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
633лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2643лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1539лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3187лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1328лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2510лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
7675лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1062лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4302лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
5802лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3585лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
7314лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1689лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2566лв
26.08-04.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3413лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1267лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1452лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2590лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1850лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
12341лв
27.05-01.07
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2639лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
907лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1748лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1850лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1110лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
15674лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
8047лв
15.06-22.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2590лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3378лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2997лв
18-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5279лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5279лв
19-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2534лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5701лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3695лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3378лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2590лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2960лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1110лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3167лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
6054лв
25.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2112лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4419лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1902лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
951лв
27.06-02.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1011лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2966лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3291лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3657лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2112лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1689лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1493лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2956лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3487лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3065лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4725лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3974лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3070лв
10-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1793лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3837лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1593лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4302лв
15-21 Юли
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5373лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3718лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3718лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1328лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1593лв
30.07-05.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3718лв
31.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3187лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3718лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2151лв
16-22 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5516лв
16-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4985лв
17-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
4972лв
21.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2142лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2534лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3950лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1056лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1267лв
30.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1056лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2926лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
845лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1295лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1308лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1051лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
927лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1112лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1049лв
31.05-06.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
679лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1850лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2956лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2590лв
2-9 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6843лв
02.06-08.07
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
13264лв
02.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
7531лв
02.06-11.07
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1295лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
777лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2639лв
4-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1850лв
5-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
185лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1110лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3700лв
9-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1295лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1710лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3695лв
11-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3695лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1498лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1295лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
907лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2956лв
13-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1689лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2590лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3378лв
15-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3695лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2960лв
16-24 Юни
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2220лв
17-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1850лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3695лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2590лв
17.06-01.07
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
21663лв
18.06-24.07
2 възрастни, 1 дете

36 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1850лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1110лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3991лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
17786лв
20.06-02.09
на човек

74 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2639лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2956лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1850лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1665лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3801лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3695лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2590лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1295лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1850лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1850лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2534лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3012лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2280лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2590лв
24.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2590лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1748лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2220лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1321лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3777лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3244лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1136лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1819лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2272лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2272лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1162лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1373лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2852лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3274лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2007лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3920лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1637лв
30.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
7323лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3421лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3378лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2956лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4266лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
13321лв
01.07-09.08
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4332лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2566лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4332лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
29962лв
01.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
19204лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1028лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6753лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1955лв
2-11 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1056лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2851лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1267лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3048лв
2-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
7179лв
2-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2534лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1689лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4550лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3657лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1056лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3421лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2112лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5607лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1056лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4768лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2859лв
5-14 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1140лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4949лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3462лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2227лв
7-16 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1961лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4898лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4659лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
5442лв
8-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4289лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4872лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2547лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1859лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1593лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5373лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2656лв
10-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2510лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5736лв
10-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3837лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1062лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2510лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1859лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3718лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3070лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5373лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4302лв
15-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5842лв
16-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1859лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
745лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2656лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1328лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4249лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1593лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3187лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5736лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1859лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5373лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2456лв
23-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3837лв
23-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1328лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
6907лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5802лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3070лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1593лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2487лв
28-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2390лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5802лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3718лв
29.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1593лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3837лв
31.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1859лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4302лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4605лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3187лв
1-7 Авг
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4515лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
13483лв
1-27 Авг
1 възрастни, 1 дете

26 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1062лв
2-6 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
8289лв
3-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1328лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2510лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
5373лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4302лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
7170лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4973лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
7170лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4780лв
11-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
4249лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
5373лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3837лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
5373лв
13-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
5802лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3718лв
14-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
8606лв
16-27 Авг
3 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
5516лв
16-27 Авг
1 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1062лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
8008лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2751лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1696лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1219лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
4127лв
21-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3283лв
21-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3174лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
3666лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
4949лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4608лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1267лв
26.08-01.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2956лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2851лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
2956лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2534лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
2956лв
28.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2112лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1478лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
4876лв
28.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2534лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1056лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3901лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3421лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1478лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
640лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2438лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
2956лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1267лв
5-11 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1710лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
4062лв
11-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1295лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
925лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1308лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
740лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
555лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
561лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2851лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2851лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
869лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
925лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4154лв
17-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2938лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2143лв
25-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1469лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2679лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2938лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2166лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3561лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1056лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4969лв
30.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
4259лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2112лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1469лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
555лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

blue dolphin, blue dolphin halkidiki, blue dolphin sithonis, blue dolphin greece, blue dolphin Metamorfosis, blue dolphin Metamorfosi, blue dolphin гърция, blue dolphin халкидики, blue dolphin ситония, blue dolphin метаморфоси, blue dolphin 2023, blue dolphin цени, blue dolphin мнения, blue dolphin цени 2023, blue dolphin лято 2023, blue dolphin ранни записвания, blue dolphin last minute, blue dolphin hotel, blue dolphin hotel halkidiki, blue dolphin hotel sithonis, blue dolphin hotel greece, blue dolphin hotel Metamorfosis, blue dolphin hotel Metamorfosi, blue dolphin hotel гърция, blue dolphin hotel халкидики, blue dolphin hotel ситония, blue dolphin hotel метаморфоси, blue dolphin hotel 2023, blue dolphin hotel цени, blue dolphin hotel мнения, blue dolphin hotel цени 2023, blue dolphin hotel лято 2023, blue dolphin hotel ранни записвания, blue dolphin hotel last minute, блу долфин, блу долфин гърция, блу долфин халкидики, блу долфин ситония, блу долфин метаморфоси, блу долфин цени, блу долфин мнения, блу долфин цени 2023, блу долфин лято 2023, блу долфин ранни записвания, хотел блу долфин, хотел блу долфин гърция, хотел блу долфин халкидики, хотел блу долфин ситония, хотел блу долфин метаморфоси, хотел блу долфин цени, хотел блу долфин мнения, хотел блу долфин цени 2023, хотел блу долфин лято 2023, хотел блу долфин ранни записвания

cache load