bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Blue Dolphin

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Blue Dolphin - Халкидики / Ситония, Метаморфоси

Blue Dolphin е един от най-предпочитаните хотели на Ситония, Халкидики. Спокойно разположение на брега, множество малки сгради, разпръснати на голяма, добре озеленена и поддържана територия, басеин, високо ниво на услугите, качествена анимация, много допълнителни забавляния за малки и големи, чистота и добро обслужване са сред предимствата на хотела, които са му спечелили много редовни клиенти.

Местоположение на Blue Dolphin, Халкидики

Blue Dolphin хотел е разположен сред красиви градини на брега на морето, на около километър и половина от Метаморфоси, в най-близката част на Ситония. Крайморският град Никити е на около 5 минути път с кола от комплекса. Полигирос, столицата на област Халкидики, е на 30 километра. Хотелът предлага безплатен паркинг на място.

разстояние до супермаркет: 0km

Адрес: Метаморфоси, Greece


Удобства в Blue Dolphin

Blue Dolphin разполага с ресторант, таверна, кафе, 2 бара, сейфове на рецепция, мини маркет, паркинг, коли под наем. Хотелският СПА център включва хидромасажна вана, сауна и турска баня. Могат също така да се организират масажни процедури. По-активните гости могат да се забавляват с водни спортове на плажа или да вземат уроци по гмуркане.

Стаи и настаняване в Blue Dolphin

Стаите в Blue Dolphin са обзаведени с вкус и имат балкон с изглед към градините. Те са оборудвани със сателитна телевизия, с климатик и с мини хладилник. В банята са осигурени тоалетни принадлежности и сешоар.

Хранене, ресторанти и барове в Blue Dolphin

Започнете деня си с обилна закуска на шведска маса. Традиционни деликатеси и пресни морски дарове се сервират в бюфет-ресторанта. Барът до басейна и барът на плажа сервират напитки и екзотични коктейли.

Почивка и забавления в Blue Dolphin

Blue Dolphin ви предлага анимационна програма, гръцка вечер, волейболно игрище, баскетболно игрище, футболно игрище, тенис корт, билярд, тенис на маса, дартс, водни ски, банан, ветроходство, кану, гмуркане.

За децата

Екип от аниматори, детски клуб, детска площадка, детски басейн.

Плаж

Плажът е пясъчен, голям. Шезлонгите и чадърите са безплатни на басейна, на плажа се заплащат.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1034лв
827лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1750лв
1400лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1551лв
1241лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1750лв
1400лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1551лв
1241лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1556лв
1245лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
689лв
551лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1379лв
1103лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
778лв
622лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2050лв
1640лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2272лв
1817лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1328лв
1063лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1195лв
956лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1594лв
1275лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1771лв
1417лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2413лв
1930лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
2723лв
2178лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
664лв
531лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
598лв
478лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
517лв
414лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
583лв
467лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
664лв
531лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
598лв
478лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
5726лв
4581лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
5306лв
4245лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2789лв
2231лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
3099лв
2479лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3825лв
3060лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3492лв
2793лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
660лв
479лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-27%
771лв
559лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-27%
1395лв
1116лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3765лв
3012лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
4185лв
3348лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1577лв
1262лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1757лв
1406лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
3321лв
2657лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2988лв
2391лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2413лв
1930лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
2723лв
2178лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1330лв
1006лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-24%
1595лв
1206лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-24%
1206лв
965лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3486лв
2789лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
3875лв
3100лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1576лв
1261лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1396лв
1117лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
4303лв
3442лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
4783лв
3827лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
5001лв
4001лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
4581лв
3665лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
5589лв
4471лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
5146лв
4117лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
5248лв
4199лв
16-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
5637лв
4509лв
16-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1345лв
1076лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1495лв
1196лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1395лв
1116лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1395лв
1116лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2490лв
1992лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2768лв
2214лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2992лв
2393лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2681лв
2145лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2910лв
2328лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
3187лв
2550лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2889лв
2311лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2623лв
2098лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1627лв
1302лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1782лв
1426лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
5248лв
3936лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-25%
5637лв
4228лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
4117лв
3294лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
4471лв
3577лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2432лв
1945лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
2642лв
2113лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3059лв
2447лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2793лв
2235лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1328лв
1063лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1195лв
956лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1576лв
1261лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1396лв
1117лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1262лв
947лв
20-26 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
1528лв
1146лв
20-26 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1945лв
1556лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1723лв
1379лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
2768лв
2214лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2490лв
1992лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
4185лв
3348лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
3765лв
3012лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2723лв
2178лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2413лв
1930лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
4493лв
3594лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4013лв
3210лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1274лв
956лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1142лв
856лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-25%
2789лв
2231лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
3099лв
2479лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
5124лв
4100лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
5545лв
4436лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1677лв
1341лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1544лв
1235лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1677лв
1341лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1544лв
1235лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2392лв
1913лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2152лв
1721лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
764лв
573лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
631лв
473лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-25%
795лв
630лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-21%
905лв
718лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-21%
2413лв
1930лв
1-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
2723лв
2178лв
1-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
4473лв
3579лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3963лв
3171лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
2988лв
2391лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
3321лв
2657лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
862лв
646лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-25%
972лв
729лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
3321лв
2657лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2988лв
2391лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
689лв
551лв
16-20 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
778лв
622лв
16-20 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1206лв
905лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
1361лв
1021лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
4275лв
3206лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
5232лв
4186лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
5787лв
4630лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3795лв
2846лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-25%
3856лв
3085лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
4276лв
3421лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1260лв
1008лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1415лв
1132лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1608лв
1286лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1453лв
1162лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
3254лв
2603лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
3564лв
2851лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
5248лв
4199лв
11-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
5637лв
4509лв
11-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1677лв
1341лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1544лв
1235лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
6958лв
5566лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
6478лв
5182лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
5283лв
4227лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
4863лв
3890лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1544лв
1235лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1677лв
1341лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
4049лв
3239лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
4349лв
3479лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
6947лв
5558лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
7547лв
6038лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4499лв
3599лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
4832лв
3865лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
4499лв
3599лв
16-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
4832лв
3865лв
16-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2642лв
2113лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2432лв
1945лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1898лв
1519лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1743лв
1394лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2657лв
2125лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2391лв
1912лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1107лв
886лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
996лв
797лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1290лв
1032лв
26.08-04.09
на човек

9 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
3259лв
2607лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
3569лв
2855лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1345лв
1076лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1389лв
1111лв
26.08-04.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1495лв
1196лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
996лв
797лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1107лв
886лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1328лв
1063лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1195лв
956лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
382лв
287лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
316лв
237лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-25%
831лв
592лв
27.05-02.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-29%
698лв
497лв
27.05-02.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-29%
255лв
191лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
210лв
158лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-25%
838лв
658лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-22%
727лв
571лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-21%
972лв
778лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
2068лв
1654лв
17-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
2334лв
1867лв
17-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2326лв
1861лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
2627лв
2101лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1379лв
1103лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1556лв
1245лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2068лв
1654лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
1723лв
1379лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1945лв
1556лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2334лв
1867лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2777лв
2221лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
818лв
614лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
2466лв
1973лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
752лв
564лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-25%
1034лв
827лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
915лв
732лв
28.06-03.07
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
1026лв
821лв
28.06-03.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3442лв
2754лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1810лв
1448лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1496лв
1197лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2020лв
1616лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3082лв
2466лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1341лв
1073лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
4309лв
3447лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
4729лв
3783лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
4615лв
3692лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
4131лв
3305лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3771лв
3017лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
5103лв
4082лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
398лв
319лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
443лв
354лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1883лв
1506лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1107лв
830лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
996лв
747лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-25%
2093лв
1674лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
4342лв
3474лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3771лв
3017лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
4131лв
3305лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3922лв
3138лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2773лв
2218лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2507лв
2005лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
4966лв
3972лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2118лв
1694лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2328лв
1862лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
4577лв
3662лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
5800лв
4640лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
5312лв
4250лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1561лв
1248лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1428лв
1142лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1685лв
1348лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2236лв
1789лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2058лв
1647лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1887лв
1509лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1737лв
1389лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
7498лв
5998лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
8053лв
6442лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4049лв
3239лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
2515лв
2012лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
4509лв
3607лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2316лв
1853лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
4349лв
3479лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
4199лв
3359лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
4117лв
3294лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
4471лв
3577лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1287лв
1029лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1397лв
1118лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
6958лв
5566лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
6478лв
5182лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1677лв
1341лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1544лв
1235лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
6148лв
4919лв
7-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
5661лв
4529лв
7-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
810лв
648лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
870лв
696лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3801лв
3041лв
10-25 Авг
на човек

15 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
4134лв
3307лв
10-25 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
6442лв
5154лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
5998лв
4798лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
6274лв
5019лв
17-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
5830лв
4664лв
17-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
5080лв
4064лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
5469лв
4375лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1569лв
1255лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1724лв
1379лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3542лв
2834лв
24.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3099лв
2479лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2789лв
2231лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
3187лв
2550лв
24.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
4131лв
3305лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3771лв
3017лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2093лв
1674лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1883лв
1506лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
6742лв
5393лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1395лв
1116лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
7539лв
6031лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1395лв
1116лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
4656лв
3724лв
28.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
5100лв
4080лв
28.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
6914лв
5531лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
7574лв
6059лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1771лв
1417лв
1-9 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1594лв
1275лв
1-9 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1395лв
1116лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
2490лв
1992лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2768лв
2214лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
631лв
473лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-25%
764лв
573лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
764лв
573лв
23-26 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
631лв
473лв
23-26 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-25%
1136лв
795лв
24-28 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-30%
1376лв
963лв
24-28 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
255лв
191лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
210лв
158лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-25%
526лв
395лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-25%
637лв
478лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
871лв
670лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-23%
1026лв
789лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-23%
1005лв
788лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-22%
966лв
753лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-22%
1160лв
909лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-22%
833лв
650лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-22%
900лв
709лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-21%
1033лв
813лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-21%
7384лв
5907лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
6564лв
5251лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2792лв
2233лв
2-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
3152лв
2521лв
2-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
689лв
551лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
778лв
622лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
517лв
414лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
583лв
467лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1576лв
1261лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1361лв
1021лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
2723лв
2178лв
8-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1206лв
905лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-25%
2413лв
1930лв
8-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1396лв
1117лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
2334лв
1867лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2068лв
1654лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
2789лв
2231лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1379лв
1103лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1556лв
1245лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2768лв
2214лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3321лв
2657лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3099лв
2479лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2988лв
2391лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
2490лв
1992лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1992лв
1594лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
2214лв
1771лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1379лв
1103лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1723лв
1379лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
2068лв
1654лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1556лв
1245лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2334лв
1867лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1945лв
1556лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
689лв
551лв
17-21 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
778лв
622лв
17-21 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2723лв
2178лв
18-25 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
4980лв
3984лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2413лв
1930лв
18-25 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
5536лв
4428лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1723лв
1379лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
3677лв
2942лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
689лв
551лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
3257лв
2606лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2988лв
2391лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
3677лв
2942лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
778лв
622лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2392лв
1913лв
20-24 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1556лв
1245лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2152лв
1721лв
20-24 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1379лв
1103лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1945лв
1556лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3321лв
2657лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3257лв
2606лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
3875лв
2906лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
3486лв
2615лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-25%
1945лв
1556лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2094лв
1570лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-25%
4303лв
3442лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2364лв
1773лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2334лв
1867лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
15436лв
12349лв
22.06-27.07
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
16987лв
13590лв
22.06-27.07
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1723лв
1379лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
2068лв
1654лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
4783лв
3827лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3677лв
2942лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
3257лв
2606лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1771лв
1417лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3321лв
2657лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
4937лв
3949лв
24.06-06.07
2 възрастни, 3 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1594лв
1275лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
4405лв
3524лв
24.06-06.07
2 възрастни, 3 деца

12 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
2988лв
2391лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
2768лв
2214лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2490лв
1992лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
4105лв
3284лв
25.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3662лв
2929лв
25.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
2214лв
1771лв
25-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1831лв
1465лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1632лв
1305лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1992лв
1594лв
25-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
4037лв
3230лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1088лв
870лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4457лв
3566лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1221лв
977лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1314лв
1051лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
872лв
698лв
28.06-04.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
949лв
759лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
3026лв
2421лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
3381лв
2705лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
806лв
645лв
28.06-04.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1027лв
821лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1469лв
1175лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
4847лв
3877лв
29.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1728лв
1382лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
2194лв
1755лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2246лв
1797лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3434лв
2748лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2006лв
1605лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2415лв
1932лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1905лв
1524лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3080лв
2464лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
5327лв
4262лв
29.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2160лв
1728лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1938лв
1551лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
398лв
319лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
443лв
354лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
689лв
551лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
4074лв
3259лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
2754лв
2203лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1992лв
1594лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
628лв
503лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
4462лв
3570лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2514лв
2011лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2214лв
1771лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4074лв
3259лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
4462лв
3570лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1395лв
1116лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
2789лв
2231лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
3099лв
2479лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2905лв
2324лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
3215лв
2572лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
13392лв
10714лв
5-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

25 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3332лв
2665лв
5-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
12284лв
9828лв
5-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

25 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
3021лв
2417лв
5-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
4656лв
3725лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2066лв
1652лв
6-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
4236лв
3389лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1886лв
1508лв
6-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1826лв
1461лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
2003лв
1603лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4315лв
3452лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
2196лв
1757лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
3005лв
2404лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2739лв
2191лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2406лв
1925лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1884лв
1507лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
4675лв
3740лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2061лв
1649лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2562лв
2050лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2731лв
2184лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
1170лв
936лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
2952лв
2362лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3680лв
2944лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2341лв
1873лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
3370лв
2696лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1281лв
1025лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1743лв
1394лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
5126лв
3845лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
3859лв
3087лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3581лв
2865лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
4706лв
3530лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-25%
1898лв
1519лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2642лв
2113лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
4832лв
3865лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1801лв
1351лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-25%
2573лв
2058лв
10-20 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1956лв
1467лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
2432лв
1945лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
4499лв
3599лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
10-20 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3749лв
2999лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
5248лв
4199лв
12-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
4026лв
3221лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
5637лв
4509лв
12-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
4471лв
3577лв
13-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
13-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
5248лв
4199лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
3354лв
2683лв
13-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
3088лв
2470лв
13-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
6442лв
5154лв
13-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
4117лв
3294лв
13-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
5998лв
4798лв
13-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
5637лв
4509лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
13-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3474лв
2779лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
3774лв
3019лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
7825лв
6260лв
15-29 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
4117лв
3294лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
7205лв
5764лв
15-29 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
4858лв
3887лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
3749лв
2999лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
3088лв
2470лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1287лв
1029лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1397лв
1118лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
3354лв
2683лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
4471лв
3577лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
4509лв
3607лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
5219лв
4175лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4199лв
3359лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
4026лв
3221лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
15-25 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
15-25 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
7266лв
5813лв
16-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
6690лв
5352лв
16-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
19-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
19-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
4349лв
3479лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
4049лв
3239лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
4499лв
3599лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
5398лв
4319лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
4832лв
3865лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
5797лв
4638лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2264лв
1811лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2084лв
1667лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
3354лв
2683лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1287лв
1029лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
5030лв
4024лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
4631лв
3705лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
3088лв
2470лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1397лв
1118лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2432лв
1945лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
3019лв
2415лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2642лв
2113лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3088лв
2470лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2779лв
2223лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
3354лв
2683лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3088лв
2470лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
3354лв
2683лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
5146лв
4117лв
24.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
5589лв
4471лв
24.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
5589лв
4471лв
25.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
5146лв
4117лв
25.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1287лв
1029лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1887лв
1509лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1029лв
823лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
3088лв
2470лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1737лв
1389лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1118лв
894лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1397лв
1118лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3354лв
2683лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
4509лв
3607лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1287лв
1029лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
1-8 Авг
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
4199лв
3359лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
1-8 Авг
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
3088лв
2470лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1397лв
1118лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3354лв
2683лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
4798лв
3839лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
4199лв
3359лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
5153лв
4122лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
4168лв
3335лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
4528лв
3623лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
4509лв
3607лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1397лв
1118лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1737лв
1389лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1887лв
1509лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1287лв
1029лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1544лв
1158лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-25%
1677лв
1258лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
8302лв
6642лв
7-18 Авг
3 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
7642лв
6114лв
7-18 Авг
3 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
10-24 Авг
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1397лв
1118лв
10-15 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1287лв
1029лв
10-15 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
10-24 Авг
на човек

14 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
11-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
11-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
559лв
447лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
515лв
412лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1118лв
894лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1029лв
823лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
5668лв
4535лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
6088лв
4871лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2353лв
1882лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2563лв
2051лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2813лв
2250лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
3083лв
2466лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1627лв
1302лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1782лв
1426лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2507лв
2005лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2773лв
2218лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2789лв
2231лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
3099лв
2479лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2789лв
2092лв
25.08-01.09
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-25%
3099лв
2324лв
25.08-01.09
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
1992лв
1594лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1550лв
1162лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1395лв
1046лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
2214лв
1771лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
7012лв
5610лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
6401лв
5121лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
2391лв
1912лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
6375лв
5100лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2657лв
2125лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
5819лв
4656лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1992лв
1594лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1395лв
1116лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1793лв
1434лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
2910лв
2328лв
30.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
3187лв
2550лв
30.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1395лв
1116лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1594лв
1275лв
31.08-08.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1992лв
1594лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
4462лв
3570лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1771лв
1417лв
31.08-08.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%